eşdeş

eşdeş İng. peer
eşdeş İng. alias

(Deneysel tasarım) Kesirli yinelemelerde tanımlayıcı ayrımları ve böylece etkileri aynı olan iki ya da ikiden çok işlem birleşimlerinden her biri.


eşdeş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'd', 'e', 'ş', şeklindedir.
eşdeş kelimesinin tersten yazılışı şedşe diziliminde gösterilir.