eşeği dama çıkaran yine kendi indirir

eşeği dama çıkaran yine kendi indirir

“yanlış yapan kimse, yanlışı yine kendisi düzeltir” anlamında kullanılan bir söz.


eşeği dama çıkaran yine kendi indirir için benzer kelimeler


eşeği dama çıkaran yine kendi indirir, 37 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'e', 'ğ', 'i', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'a', 'n', ' ', 'y', 'i', 'n', 'e', ' ', 'k', 'e', 'n', 'd', 'i', ' ', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'i', 'r', şeklindedir.
eşeği dama çıkaran yine kendi indirir kelimesinin tersten yazılışı riridni idnek eniy narakıç amad iğeşe diziliminde gösterilir.