eşih

eşih

Dış, dışarı.


eşih

Evin dışarısı


eşih, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'h', şeklindedir.
eşih kelimesinin tersten yazılışı hişe diziliminde gösterilir.