esim

esim

a. hlk. Yelin esişi.


esim Fr. Aura
Esim Köken: T.

Cinsiyet: Kız Rüzgârın esişi.Cinsiyet: Erkek Rüzgârın esişi.


esim, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
esim kelimesinin tersten yazılışı mise diziliminde gösterilir.