eşinik zarlı buğak

eşinik zarlı buğak Fr. Angine ulcéro-membraneuse ou Angine de Vincent

eşinik zarlı buğak için benzer kelimeler


eşinik zarlı buğak, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 'n', 'i', 'k', ' ', 'z', 'a', 'r', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'ğ', 'a', 'k', şeklindedir.
eşinik zarlı buğak kelimesinin tersten yazılışı kağub ılraz kinişe diziliminde gösterilir.