eşit işe eşit ücret savı

eşit işe eşit ücret savı

bk. karşılaştırılabilirlik savı


eşit işe eşit ücret savı için benzer kelimeler


eşit işe eşit ücret savı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'i', 'ş', 'e', ' ', 'e', 'ş', 'i', 't', ' ', 'ü', 'c', 'r', 'e', 't', ' ', 's', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
eşit işe eşit ücret savı kelimesinin tersten yazılışı ıvas tercü tişe eşi tişe diziliminde gösterilir.