esiyh

esiyh

Geçilmesi zor, sarp engelli dönemeç.


esiyh, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'i', 'y', 'h', şeklindedir.
esiyh kelimesinin tersten yazılışı hyise diziliminde gösterilir.