eski kızıl kumtaşı

eski kızıl kumtaşı Fr. vieux grés rouge

(jeoloji)


eski kızıl kumtaşı için benzer kelimeler


eski kızıl kumtaşı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'k', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 'm', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
eski kızıl kumtaşı kelimesinin tersten yazılışı ışatmuk lızık ikse diziliminde gösterilir.