eski yazılar bilimi

eski yazılar bilimi İng. palaeography

Eski yazmaları ve belgeleri, bunlarda kullanılan yazı yöntemlerini, türlü çağların yazı özelliklerini belirten çalışma dalı.


eski yazılar bilimi için benzer kelimeler


eski yazılar bilimi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 'k', 'i', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'l', 'a', 'r', ' ', 'b', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
eski yazılar bilimi kelimesinin tersten yazılışı imilib ralızay ikse diziliminde gösterilir.