estamp

estamp Fr. estampe

a. Oyma baskı.


estamp

Tığkalem ya da ofort ile tahta, çinko ya da bakır üzerine yapılmış kazılardan ve taş basması üzerine yapılmış resimlerden kâğıda basılmış olanlarına verilen ad.


estamp, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 't', 'a', 'm', 'p', şeklindedir.
estamp kelimesinin tersten yazılışı pmatse diziliminde gösterilir.