estet

estet Fr. esthète

a. Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi.


estet Fr. Esthète

Güzelden anlayıp güzel şeyleri iş edinen kimse.


estet, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 's', 't', 'e', 't', şeklindedir.
estet kelimesinin tersten yazılışı tetse diziliminde gösterilir.