etenelenmek

etenelenmek

(nsz) biy. Embriyo veya eklentileriyle ana arasında ilgi kurmak.


etenelenmek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'e', 'n', 'e', 'l', 'e', 'n', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
etenelenmek kelimesinin tersten yazılışı kemnelenete diziliminde gösterilir.