etenleşim

etenleşim Fr. Placentation

etenleşim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'e', 'n', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
etenleşim kelimesinin tersten yazılışı mişelnete diziliminde gösterilir.