etraf

etraf Ar. eµr¥f

ç. a. (etra:fı) 1. Yanlar, taraflar: “Her vakit oturdukları büyücek masanın etrafına yerleştiler.” -P. Safa. 2. Çevre: “Meçhul kadın korka korka etrafına bakındı.” -A. Gündüz. 3. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu kimseler, yakınlar, muhit: “Ama derdini etrafına anlatamıyordu işte.” -S. Ayverdi.

< Ar. etrâf) etraf


etraf

< Ar. etrâf: etraf; çevre; çevredekiler. || edref || etiraf


etraf

Çevre


etraf İng. limb

Kanat, kol ya da bacaklar.


etraf İng. limb

Ön ve ard bacaklar; kanat, kol ya da bacaklar.


etrâf

Etraf


etraf için benzer kelimeler


etraf, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'r', 'a', 'f', şeklindedir.
etraf kelimesinin tersten yazılışı farte diziliminde gösterilir.