éttikléyn

éttikléyn

Söylediği, dediği gibi.


éttikléyn, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, é harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'é', 't', 't', 'i', 'k', 'l', 'é', 'y', 'n', şeklindedir.
éttikléyn kelimesinin tersten yazılışı nyélkitté diziliminde gösterilir.