ettirgen

ettirgen

sf. İşi başkasına yaptıran veya yapılmasına yol açan.


ettirgen için benzer kelimeler


ettirgen, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 't', 'i', 'r', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
ettirgen kelimesinin tersten yazılışı negritte diziliminde gösterilir.