faaliyet dışı gelirler

faaliyet dışı gelirler İng. non-operating incomes

İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri


faaliyet dışı gelirler için benzer kelimeler


faaliyet dışı gelirler, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', ' ', 'd', 'ı', 'ş', 'ı', ' ', 'g', 'e', 'l', 'i', 'r', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
faaliyet dışı gelirler kelimesinin tersten yazılışı relrileg ışıd teyilaaf diziliminde gösterilir.