fabrika çıkış fiyatı

fabrika çıkış fiyatı

bk. E grubu teslim fiyatı


fabrika çıkış fiyatı için benzer kelimeler


fabrika çıkış fiyatı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'b', 'r', 'i', 'k', 'a', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'ı', şeklindedir.
fabrika çıkış fiyatı kelimesinin tersten yazılışı ıtayif şıkıç akirbaf diziliminde gösterilir.