factor

factor İng. factor

a. ekon. bk. alacaklandırıcı.


factor için benzer kelimeler


factor, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'c', 't', 'o', 'r', şeklindedir.
factor kelimesinin tersten yazılışı rotcaf diziliminde gösterilir.