faktör IV

faktör IV İng. factor IV

Kan pıhtısının oluşumu sırasında görev yapan kalsiyum iyonları.


faktör IV İng. factor IV

Kalsiyum.


faktör IV için benzer kelimeler


faktör IV, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, V harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'I', 'V', şeklindedir.
faktör IV kelimesinin tersten yazılışı VI rötkaf diziliminde gösterilir.