faktörlerarası ikame esneklik katsayısı

faktörlerarası ikame esneklik katsayısı

bk. faktör ikame esnekliği


faktörlerarası ikame esneklik katsayısı için benzer kelimeler


faktörlerarası ikame esneklik katsayısı, 39 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', 'l', 'e', 'r', 'a', 'r', 'a', 's', 'ı', ' ', 'i', 'k', 'a', 'm', 'e', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
faktörlerarası ikame esneklik katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak kilkense emaki ısararelrötkaf diziliminde gösterilir.