falks serebri

falks serebri

bk. beyin orağı.


falks serebri için benzer kelimeler


falks serebri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'l', 'k', 's', ' ', 's', 'e', 'r', 'e', 'b', 'r', 'i', şeklindedir.
falks serebri kelimesinin tersten yazılışı irberes sklaf diziliminde gösterilir.