faradak yanmak

faradak yanmak

Birdenbire yanıp geçmek, parlayıp sönmek.


faradak yanmak için benzer kelimeler


faradak yanmak, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'k', ' ', 'y', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
faradak yanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnay kadaraf diziliminde gösterilir.