Faraday elektroliz kanunları

Faraday elektroliz kanunları İng. Faraday’s law of electrolysis

1.Elektrotlarda açığa çıkan madde miktarı çözeltiden geçen elektrik yükü miktarı ile orantılıdır. 2.Aynı miktar elektrik farklı çözeltilerden geçtiğinde, onların eşdeğer kütleleri ile orantılı olarak madde açığa çıkartır.


Faraday elektroliz kanunları için benzer kelimeler


Faraday elektroliz kanunları, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, F harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'F', 'a', 'r', 'a', 'd', 'a', 'y', ' ', 'e', 'l', 'e', 'k', 't', 'r', 'o', 'l', 'i', 'z', ' ', 'k', 'a', 'n', 'u', 'n', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
Faraday elektroliz kanunları kelimesinin tersten yazılışı ıralnunak zilortkele yadaraF diziliminde gösterilir.