farazi

farazi Ar. farø³

sf. (farazi:) esk. Varsayımsal.


farazi için benzer kelimeler


farazi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'a', 'z', 'i', şeklindedir.
farazi kelimesinin tersten yazılışı izaraf diziliminde gösterilir.