farenks krampı

farenks krampı İng. pharyngismus

Yutak spazmı.


farenks krampı için benzer kelimeler


farenks krampı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'e', 'n', 'k', 's', ' ', 'k', 'r', 'a', 'm', 'p', 'ı', şeklindedir.
farenks krampı kelimesinin tersten yazılışı ıpmark skneraf diziliminde gösterilir.