fark işleçleri

fark işleçleri İng. difference operators

fark işleçleri için benzer kelimeler


fark işleçleri, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'k', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'ç', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
fark işleçleri kelimesinin tersten yazılışı irelçelşi kraf diziliminde gösterilir.