farklılaşma kaybı

farklılaşma kaybı İng. dedifferentiation

Anaplazi.


farklılaşma kaybı için benzer kelimeler


farklılaşma kaybı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 'y', 'b', 'ı', şeklindedir.
farklılaşma kaybı kelimesinin tersten yazılışı ıbyak amşalılkraf diziliminde gösterilir.