fartuk furtuk

fartuk furtuk

Şekli bozulmuş, eskimeye yüz tutmuş (ayakkabı için). Üç aylık ayakkabı fartuk furtuk oldu.


fartuk furtuk, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'r', 't', 'u', 'k', ' ', 'f', 'u', 'r', 't', 'u', 'k', şeklindedir.
fartuk furtuk kelimesinin tersten yazılışı kutruf kutraf diziliminde gösterilir.