faslacıklı pekleşim

faslacıklı pekleşim Fr. Sclérose fasciculée

faslacıklı pekleşim için benzer kelimeler


faslacıklı pekleşim, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 's', 'l', 'a', 'c', 'ı', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'p', 'e', 'k', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
faslacıklı pekleşim kelimesinin tersten yazılışı mişelkep ılkıcalsaf diziliminde gösterilir.