fason üretim

fason üretim

a. tic. Malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan üretim, fason imalat.


fason üretim İng. fason production

Bir firmanın; bir malın tamamını ya da bir bölümünü anlaştığı başka bir firmaya belirlenen ölçütlere uygun biçimde ürettirmesi.


fason üretim

Ruhsatlı yem fabrikalarında, ticari olarak gerçek ve tüzel kişilerce norm veya standartlara uygun yem ürettirme biçimi.


fason üretim için benzer kelimeler


fason üretim, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 's', 'o', 'n', ' ', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
fason üretim kelimesinin tersten yazılışı miterü nosaf diziliminde gösterilir.