faturasız hat

faturasız hat, -ttı

a. Bağlı bulunulan işletme tarafından fatura gönderilmeden, kontör satın alınarak kullanılan cep telefonu hattı.


faturasız hat için benzer kelimeler


faturasız hat, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 't', 'u', 'r', 'a', 's', 'ı', 'z', ' ', 'h', 'a', 't', şeklindedir.
faturasız hat kelimesinin tersten yazılışı tah zısarutaf diziliminde gösterilir.