federe

federe Fr. fédéré

sf. 1. Bir federasyona bağlı olan. 2. a. Bir konfederasyonun üyesi.


federe için benzer kelimeler


federe, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'd', 'e', 'r', 'e', şeklindedir.
federe kelimesinin tersten yazılışı eredef diziliminde gösterilir.