ferdî kaza sigortası

ferdî kaza sigortası

a. ekon. Deprem dâhil her yerde oluşacak kaza sonunda ortaya çıkan sakatlık, hastalık veya ölüm dolayısıyla ödenecek para tutarını belirleyen sözleşme.


ferdî kaza sigortası için benzer kelimeler


ferdî kaza sigortası, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'r', 'd', 'î', ' ', 'k', 'a', 'z', 'a', ' ', 's', 'i', 'g', 'o', 'r', 't', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ferdî kaza sigortası kelimesinin tersten yazılışı ısatrogis azak îdref diziliminde gösterilir.