fert

fert, -di Ar. ferd

a. Birey: “Mustafa Kemal bir fert değil, bir timsaldir.” -Y. K. Beyatlı.


fert

bk. birey

Divan edebiyatı terimi) Müfredin başka bir adı.


fert

bk. tekçe.


fert için benzer kelimeler


fert, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'r', 't', şeklindedir.
fert kelimesinin tersten yazılışı tref diziliminde gösterilir.