fertilize olmuş yumurta

fertilize olmuş yumurta İng. fertilized egg

Döllenmiş yumurta.


fertilize olmuş yumurta için benzer kelimeler


fertilize olmuş yumurta, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'e', 'r', 't', 'i', 'l', 'i', 'z', 'e', ' ', 'o', 'l', 'm', 'u', 'ş', ' ', 'y', 'u', 'm', 'u', 'r', 't', 'a', şeklindedir.
fertilize olmuş yumurta kelimesinin tersten yazılışı atrumuy şumlo ezilitref diziliminde gösterilir.