fındık biti

fındık biti

a. hay. b. Kın kanatlılardan, fındık kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla fındık ürününün en büyük düşmanı olan, uzun gagalı böcek (Balaninus nucum).


fındık biti için benzer kelimeler


fındık biti, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'n', 'd', 'ı', 'k', ' ', 'b', 'i', 't', 'i', şeklindedir.
fındık biti kelimesinin tersten yazılışı itib kıdnıf diziliminde gösterilir.