fırıfıs

fırıfıs

Nedeni olmayan sinir, öfke.


fırıfıs, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 'ı', 'f', 'ı', 's', şeklindedir.
fırıfıs kelimesinin tersten yazılışı sıfırıf diziliminde gösterilir.