fırtına ve baskı

fırtına ve baskı Alm. Sturm und drang

1770'de Almanya'da usçu aydınlanmaya bir tepki olarak doğan, sanatta kuralcılık yerine alabildiğine bir yaratma özgürlüğü getiren, yetke inancını yıkıp yaratıcı dehayı ön plana çıkaran, tutku, sezgi ve duygulara ağırlık veren bir yazın çığırı.


fırtına ve baskı için benzer kelimeler


fırtına ve baskı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 'r', 't', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'v', 'e', ' ', 'b', 'a', 's', 'k', 'ı', şeklindedir.
fırtına ve baskı kelimesinin tersten yazılışı ıksab ev anıtrıf diziliminde gösterilir.