fıs fıs

fıs fıs

zf. Yavaş ses çıkararak (konuşmak): Fıs fıs konuştular.


fıs fıs için benzer kelimeler


fıs fıs, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', ' ', 'f', 'ı', 's', şeklindedir.
fıs fıs kelimesinin tersten yazılışı sıf sıf diziliminde gösterilir.