fısaratsız

fısaratsız

Düşüncesizce davranan (kimse).


fısaratsız, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'a', 'r', 'a', 't', 's', 'ı', 'z', şeklindedir.
fısaratsız kelimesinin tersten yazılışı zıstarasıf diziliminde gösterilir.