fısdik

fısdik

Yastık.


fısdik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'd', 'i', 'k', şeklindedir.
fısdik kelimesinin tersten yazılışı kidsıf diziliminde gösterilir.