fısettiri

fısettiri

Birden bire sönmeyi anlatır.


fısettiri, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'e', 't', 't', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
fısettiri kelimesinin tersten yazılışı irittesıf diziliminde gösterilir.