fısfıslanmak

fısfıslanmak

(nsz) hlk. Koku, ilaç vb. sıvılar püskürtülmek.


fısfıslanmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'f', 'ı', 's', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
fısfıslanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnalsıfsıf diziliminde gösterilir.