fısik

fısik

İçi boş, kof.


fısik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'i', 'k', şeklindedir.
fısik kelimesinin tersten yazılışı kisıf diziliminde gösterilir.