fısil

fısil

En küçük fare.


fısil, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'i', 'l', şeklindedir.
fısil kelimesinin tersten yazılışı lisıf diziliminde gösterilir.