fısılaşmah

fısılaşmah

Sessiz sessiz konuşmak.


fısılaşmah, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 'a', 'ş', 'm', 'a', 'h', şeklindedir.
fısılaşmah kelimesinin tersten yazılışı hamşalısıf diziliminde gösterilir.