fısıldama

fısıldama

a. Fısıldamak işi: “Kapıda biriken kalabalık homurdanmaya ve fısıldamaya başlamıştı.” -İ. O. Anar.


fısıldama Fr. chuchotement

Ötümsüz söyleyiş, ki ses kirişlerinin, hava geçerken titreşim yapmıyacak kadar, birbirinden ayrılmış olmasıyla meydana gelir (FTSILTILI SES, Voix chuchotée).


fısıldama, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'm', 'a', şeklindedir.
fısıldama kelimesinin tersten yazılışı amadlısıf diziliminde gösterilir.