fısıldanmak

fısıldanmak

(nsz) Fısıltı hâlinde söylenmek: “Kulaktan kulağa, gidecek olanların isimleri fısıldanıyordu.” -A. İlhan.


fısıldanmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'l', 'd', 'a', 'n', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
fısıldanmak kelimesinin tersten yazılışı kamnadlısıf diziliminde gösterilir.