fısın

fısın

Suyun basıncını artırarak çarkların hızlı dönmesini sağlayan değirmen oluğu altındaki payraya eklenen ince, dar ağaç boru.


fısın

Su değirmenlerinde çarka su fışkırtan delik.


fısın, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'ı', 's', 'ı', 'n', şeklindedir.
fısın kelimesinin tersten yazılışı nısıf diziliminde gösterilir.